[ z0mbie.win – 1 Click ] TUT DAME MD 3H DIE

TUT DAME FAQ MD 2H die
BƯỚC 1 FAKE 1 – 3 CLONE GIỐNG VICTIM ( AVATA BÌA ẢNH NỖI BẬT MÔ TẢ NGÀY THÁNG NĂM SINH)
KHÔNG CÓ NGÀY THÁNG NĂM SINH THÌ CHÉM BẬY..
BỎ QUÊ QUÁN + THÀNH PHỐ HIỆN TẠI Ở seunl
BƯỚC 2 CẦN CÓ 3 -> 5 BẠN CHUNG VỚI VICTIM
BƯỚC 3 ĐĂNG 5 STT VÀ 5 CÁI ẢNH KÉO XUỐNG NĂM 2K15
AVARA + BÌA KÉO XUỐNG 2K14
BƯỚC 4 DÙNG ACC FAKE ADD VỚI ACC CHÍNH
RỒI ACC FAKE THÊM QUAN HỆ GIA ĐÌNH VỚI ACC CHÍNH LÀ ANH EM XÁC NHẬN 2 BÊN BỎ CHỈ MÌNH TÔI
BƯỚC 5 FAKE IP Hàn NN HÀN (NẾU BÁO CÁO RA ICON THÌ CÁC BẠN CỨ CHỌN CÁI MẶT BUỒN DÁN THẦN CHÚ NÀY VÀO
这是一个假帐户 这是别人, 我需要删除的Facebook帐户
BƯỚC 6 HÓNG VICTIM die <3

– TuT by z0mbie.win

Author admin

Tôi là Nam Hữu Nam admin trang web này. Nếu thấy các bài viết hãy để lại một comment để ủng hộ nhé. Xin cám ơn!

View all author posts →

Related Post

Add Comment