Code curl like mới nhất 2018

Chào mọi người lâu lắm rồi chưa share code về curl like hay curl sub nào lên hôm nay admin share bộ code curl like mới chưa fix

Code curl like mới nhất 2018

tạo file php => coppy code bỏ vô => thay token => thay idfb => cron => hóng like
– lưu ý là cron 10-15p 1 lần nha 
nó block IDSTT 1 tiếng đấy 
thank you các bạn
Nguồn: https://www.facebook.com/tqvvdkn

<?php

set_time_limit(0);
function post_data($site,$data){
$datapost = curl_init();
$headers = array(
‘Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8’,
‘Accept-Language: vi-VN,vi;q=0.9’,
‘Content-Type: application/x-www-form-urlencoded’);
curl_setopt($datapost, CURLOPT_URL, $site);
curl_setopt($datapost, CURLOPT_TIMEOUT, 40000);
curl_setopt($datapost, CURLOPT_HEADER, TRUE);
curl_setopt($datapost, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($datapost, CURLOPT_USERAGENT, ‘Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36′);
curl_setopt($datapost, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
curl_setopt($datapost, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, TRUE);
curl_setopt($datapost, CURLOPT_COOKIEJAR, __DIR__ .’/cookie.txt’);
curl_setopt($datapost, CURLOPT_COOKIEFILE, __DIR__ .’/cookie.txt’);
if($data){
curl_setopt($datapost, CURLOPT_POST, TRUE);
curl_setopt($datapost, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
}
curl_setopt($datapost, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
return curl_exec ($datapost);
}

$token = ”; // thay token vào Đây
$idfb = ”; // id FB bỏ vô đây

$graph = json_decode(file_get_contents(‘https://graph.facebook.com/’.$idfb.’/feed?fields=id&access_token=’.$token), true);
$id_stt = explode(‘_’,$graph[‘data’][0][‘id’]);
$stt = $id_stt[1];

// $stt = ”; // anh em muốn curl theo ID STT thì bỏ cmt dòng này rồi bỏ IDSTT vào đây :v rồi cmt 3 dòng trên lại :v

if(isset($stt)){
post_data(‘https://auto-bot.me/login.php’,’token=’.$token.’&info_login=&type=login_f12&ref=’);
echo post_data(‘https://auto-bot.me/xulyauto.php’,’id=’.$stt.’&limit=700&sl_like=700&sl_haha=0&sl_wow=0&sl_sad=0&sl_angry=0&sl_love=0&rand=0&rio=rio&auto=reaction’);
}else{
echo ‘Token Die rồi thì phải Không lấy được IDSTT’;
}
// bạn nào muốn cURL cảm xúc thì ib mình mình hướng dẫn nhe :v
// https://www.facebook.com/tqvvdkn
// Liên Hệ Mua code cURL Like fanpage nhanh 100k :v

unlink(‘cookie.txt’);
?>

You May Also Like

About the Author: admin

Tôi là Nam Hữu Nam admin trang web này. Nếu thấy các bài viết hãy để lại một comment để ủng hộ nhé. Xin cám ơn!

4 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *